EnCore Studie

Uitbreiding van de EnCoRe-studie naar het VieCuri Medisch Centrum Venlo

zaterdag 1 februari 2014

Tot voor kort werden voor de EnCoRe-studie alleen patiënten met dikkedarmkanker geworven in het academisch ziekenhuis Maastricht. Echter, vanaf februari 2014 vindt de werving van studiedeelnemers ook plaats in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Dit is een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van de EnCoRe-studie, want hoe meer deelnemers hoe betrouwbaarder de studieresultaten uiteindelijk worden!

In Venlo zullen nieuw gediagnosticeerde patiënten met dikkedarmkanker uitgenodigd worden om aan de EnCoRe-studie deel te nemen. Bij deelname worden deze patiënten dan gevolgd in de tijd vanaf het moment van diagnose tot 2 jaar na afloop van hun behandeling. Gedurende deze periode worden op verschillende momenten onder andere hun kwaliteit van leven, voedingsgewoonten en bewegingsactiviteiten gemeten. Hiervoor worden alle deelnemende patiënten thuis bezocht door de onderzoekers uit Maastricht.

Nieuwsbrieven

Archief