EnCore Studie

Promotie Eline van Roekel

dinsdag 15 december 2015

Overhandiging bul aan Eline van Roekel door Prof. Matty Weijenberg (projectleider EnCoRe-studie)

Sinds de start van de EnCoRe-studie in 2012 heeft Eline van Roekel als promovendus gewerkt aan het onderzoeken van de eerste gegevens van de EnCoRe-studie en het schrijven van een proefschrift op basis van deze resultaten. In 2015 heeft zij haar proefschrift afgerond en op 15 december 2015 heeft zij dit proefschrift met succes verdedigd, waarna zij de doctorsitel mocht ontvangen van Prof. Matty Weijenberg (zie foto).  

Eline heeft in haar proefschrift de eerste resultaten van het cross-sectionele deel van de EnCoRe-studie beschreven. Zij heeft met name onderzocht hoe lichamelijke kwaliteit samenhangt met de kwaliteit van leven van dikkedarmkanker survivors. Daarnaast heeft ze ook onderzoek gedaan naar hoe zogenaamd 'sedentair gedrag', dat wil zeggen zitten of liggen gedurende dag, samenhangt met kwaliteit van leven van dikkedarmkanker survivors. Zij heeft hiervoor gebruik gemaakt van gegevens die zijn verzameld met bewegingsmeters die door de deelnemers gedurende 7 dagen werden gedragen.

Voorkant proefschrift Eline van Roekel

Uit de resultaten kwam onder andere naar voren dat dikkedarmkanker survivors die aangaven meer te bewegen, tegelijkertijd ook een betere kwaliteit van leven rapporteerden. De levenskwaliteit hing niet alleen samen met meer matig tot zeer intensief bewegen (zoals bijvoorbeeld fietsen of intensief wandelen), maar los daarvan ook met meer laag intensief bewegen (zoals bijvoorbeeld rustig wandelen of het uitvoeren van licht huishoudelijk werk). Daarnaast werd aangetoond dat dikkedarmkanker survivors die overdag meer tijd doorbrachten in ‘sedentair gedrag’ een slechtere kwaliteit van leven ervaarden. Ten slotte vond Eline met behulp van een simulatiemodel dat het vervangen van sedentair gedrag door staan of lichamelijke activiteit samenhing met een betere kwaliteit van leven van dikkedarmkanker survivors.

Het bevorderen van laag intensieve activiteiten en verminderen van sedentair gedrag zijn mogelijk nieuwe aangrijpingspunten voor leefstijlinterventies gericht op verbetering van kwaliteit van leven van dikkedarmkanker survivors. Er zal echter eerst meer onderzoek moeten plaatsvinden naar lichamelijke activiteit en sedentair gedrag, alsmede naar de invloed van andere leefstijlfactoren zoals voeding en lichaamssamenstelling, voordat er nieuwe interventies en adviezen ontwikkeld kunnen worden. Eline en de andere onderzoekers binnen de EnCoRe-studie zullen hier de komende tijd verder aan werken op basis van de gegevens van het cross-sectionele en prospectieve deel van de EnCoRe-studie.

Nieuwsbrieven

Archief