EnCore Studie

Nieuwe resultaten over relatie tussen voedingsgewoonten en kwaliteit van leven

woensdag 15 december 2021

Relatie van groente, fruit en vezel met kwaliteit van leven en vermoeidheid

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft richtlijnen opgesteld voor de preventie van kanker. Deze aanbevelingen bevatten ook verschillende voedingsadviezen. Deze voedingsadviezen kunnen worden opgesplitst in aanbevelingen die gezonde voedingsgewoonten bevorderen en aanbevelingen die waarschuwen voor ongezonde gewoonten. De afgelopen periode zijn analyses gedaan naar de longitudinale relatie tussen de aanbevelingen die gezonde voedingsgewoonten bevorderen (meer groente, fruit en vezel) en verschillende aspecten van kwaliteit van leven en vermoeidheid, vanaf diagnose tot 2 jaar na afloop van de behandeling. Zowel groente- en fruitinname als vezelinname waren geassocieerd met een beter fysiek functioneren en minder vermoeidheid. De gevonden associaties voor groente en fruit waren het sterkst tussen personen. Dit betekent dat deelnemers met een hogere inname van groente en fruit gemiddeld genomen een beter fysiek functioneren en minder vermoeidheid rapporteerden. De associaties voor vezel waren het sterkste binnen personen. Dit betekent dat personen die hun vezelinname verhoogden over de tijd tevens een beter fysiek functioneren en minder vermoeidheid rapporteerden. Het artikel over deze studieresultaten is onlangs verschenen in het tijdschrift American Journal for Clinical Nutrition.

Relatie van fastfoods, rood en bewerkt vlees, suikerhoudende dranken en alcohol met kwaliteit van leven en vermoeidheid

Naast dat er gekeken is naar de aanbevelingen die gezonde voedingsgewoonten bevorderen, is er in de afgelopen periode ook gekeken naar longitudinale relaties tussen de aanbevelingen die waarschuwen voor ongezonde gewoonten (minder fastfoods, vlees, suikerhoudende dranken en alcohol) en verschillende aspecten van kwaliteit van leven en vermoeidheid. Voor de analyses is gebruikgemaakt van verschillende voedingsgroepen: fastfoods, gedefinieerd als ultra-processed food volgens de NOVA classificatie, rood en bewerkt vlees, suikerhoudende dranken (bijvoorbeeld frisdrank, maar ook vruchtensappen) en alcoholische dranken. Een afname in fastfood consumptie en suikerhoudende dranken waren geassocieerd met een toename in de kwaliteit van leven en minder vermoeidheid in de periode van 6 weken tot 2 jaar na afloop van de behandeling. Tegen de verwachting in zagen we dat een toename van alcoholgebruik ook geassocieerd was met een toename in de kwaliteit van leven en minder vermoeidheid. Deze onverwachte associatie kan mogelijk verklaard worden door het feit dat alcoholconsumptie gepaard kan gaan met een “herstelfase” in de periode na afloop van behandeling. Deelnemers die zich beter zijn gaan voelen nadat de behandeling is afgelopen, gaan mogelijk ook weer (meer) alcohol drinken. Met andere woorden, het lijkt op “een teruggaan naar de gebruikelijke leefstijl”. De gevonden associatie tussen meer alcoholgebruik en een toename in kwaliteit van leven lijkt dan ook eerder een sociaal mechanisme te weerspiegelen, in plaats van een daadwerkelijk biologisch effect van alcohol op de kwaliteit van leven. Er werd overigens geen associatie gevonden tussen de consumptie van rood en bewerkt vlees en de kwaliteit van leven en vermoeidheid. Het artikel over deze studieresultaten is ingediend bij het tijdschrift Clinical Nutrition.

Nieuwsbrieven

Archief