EnCore Studie

Nieuwe resultaten over relatie tussen lichamelijke activiteit, lichaamssamenstelling en kwaliteit van leven

woensdag 7 juli 2021

Relatie van fysieke activiteit en sedentair gedrag met kwaliteit van leven en vermoeidheid

De afgelopen periode zijn analyses gedaan naar de longitudinale relatie tussen fysieke activiteit, sedentair gedrag en verschillende aspecten van kwaliteit van leven en vermoeidheid, vanaf diagnose tot 2 jaar na afloop van de behandeling. Zowel fysieke activiteit (matig tot intensief bewegen) als sedentair gedrag, waren onafhankelijk van elkaar geassocieerd met een hogere kwaliteit van leven en minder vermoeidheid. Daarnaast zijn analyses uitgevoerd naar de interactie tussen fysieke activiteit en sedentair gedrag. Deelnemers die in de meest ongunstige groep zaten (lage fysieke activiteit en hoog sedentair gedrag) hadden een significant lagere kwaliteit van leven en een significant hogere vermoeidheid ten opzichte van de meest gunstige groep (hoge fysieke activiteit en laag sedentair gedrag). Het huidige advies om meer te bewegen én minder te zitten, lijkt ook volgens deze studieresultaten nog steeds het beste advies om kwaliteit van leven te verhogen en vermoeidheid te verlagen bij dikkedarmkanker patiënten. Het artikel over deze studieresultaten is onlangs verschenen in het tijdschrift Medicine & Science in Sports & Exercise.

 

Relatie van maten voor lichaamssamenstelling met kwaliteit van leven en vermoeidheid

Naast de relatie met fysieke activiteit is er de afgelopen periode ook gekeken naar de longitudinale relatie tussen lichaamssamenstelling en verschillende aspecten van kwaliteit van leven en vermoeidheid. Voor de analyses is gebruik gemaakt van verschillende lichaamssamenstellingsmetingen: body mass index, taille omtrek en vetpercentage zijn gebruikt als maten voor vetmassa en bovenarmomtrek en handknijpkracht als maten voor respectievelijk spiermassa en spierfunctie. Alle lichaamssamenstellingsmaten volgden eenzelfde trend over tijd. Vet- en spiermassa en spierfunctie namen af tussen diagnose en zes weken na afloop van de behandeling en namen daarna beide weer toe tot 2 jaar na afloop van de behandeling. Zowel een toename van vetmassa, als van spiermassa en spierfunctie, waren geassocieerd met een toename in kwaliteit van leven en minder vermoeidheid in de periode van zes weken tot 2 jaar na afloop van de behandeling. Deze associatie kan mogelijk verklaard worden door het feit dat er een “herstel” van lichaamssamenstelling plaatsvindt na het einde van de behandeling. Voor het verbeteren van kwaliteit van leven en verminderen van vermoeidheidsklachten kan het dus van belang zijn dat de behandelende kliniek ook aandacht besteed aan het herstellen van de impact van de behandeling op de lichaamssamenstelling (lees: verlies aan vet- en spiermassa). Wel is het is erg belangrijk dat er nog verder onderzoek gedaan wordt naar de tijdsperiode van deze mogelijke ‘herstelperiode’, en wat dit precies betekent voor andere uitkomstmaten zoals recidieven en overleving.

Het artikel over deze studieresultaten is onlangs verschenen in het tijdschrift Scientific Reports.

 

Lichamelijke activiteit en metabolieten

Eline van Roekel heeft onderzocht hoe veranderingen in verschillende mate van lichamelijke activiteit geassocieerd waren met de metabolieten status in het bloed over een periode van 6 weken tot 2 jaar na afloop van de behandeling. Meer matig intensieve tot intensieve lichamelijke activiteit bleek voornamelijk samen te hangen met verschillende bloedlipiden en een drietal aminozuren die eerder in verband zijn gebracht met ontstekingsprocessen en verbeterde metabole gezondheid. Opmerkelijk was dat dit vooral verschillen tussen personen betrof en niet zozeer associaties binnen personen. Het is van belang om mechanistische studies uit te voeren om te onderzoeken hoe deze metabolieten de prognose en kwaliteit van leven van deze patiënten beïnvloedt. Voor veranderingen in laag intensieve lichamelijke activiteit werden geen verbanden gevonden met bloed metabolieten. Het artikel met deze resultaten is onlangs verschenen in het tijdschrift Scientific Reports.

Nieuwsbrieven

Archief