EnCore Studie

Nieuwe onderzoekssubsidies 2021

woensdag 15 december 2021

Subsidie WCRF voor Simone Eussen

Het project van Simone Eussen over de relatie tussen voeding, kynurenines en kwaliteit van leven is door de World Cancer Research Fund gehonoreerd. Veel patiënten die dikkedarmkanker hebben overleefd, ervaren een lage kwaliteit van leven, die zich uit in vermoeidheid, depressie en/of angst. Een lage kwaliteit van voeding speelt mogelijk een rol in het ontstaan van deze lage kwaliteit van leven. Meer inzichten in het onderliggende metabole mechanisme die een mogelijke relatie tussen voeding en kwaliteit van leven verklaard, is erg waardevol voor het ontwikkelen van nieuwe voedingsadviezen in deze patiëntengroep. Sinds maart dit jaar is Daniëlle Holthuijsen als nieuwe promovenda begonnen op dit project.

Subsidie KWF voor Eline van Roekel

KWF kankerbestrijding heeft onlangs een Young Investigators Grant toegekend aan Eline van Roekel. Langdurige vermoeidheid is een van de meest voorkomende klachten bij mensen die darmkanker hebben gehad. Meer kennis over de onderliggende biologische processen die leiden tot deze vermoeidheid kan bijdragen aan betere behandelingen. Met behulp van deze nieuwe onderzoekssubsidie worden de verstoringen in dag-nachtritmes uitgebreid in kaart gebracht. Vervolgens wordt onderzocht welke rol deze verstoringen kunnen spelen bij het ontstaan van vermoeidheid na dikkedarmkanker. In het kader van deze studie zullen t.z.t. de inclusie van nieuwe deelnemers in alle centra weer worden hervat.

Subsidie WKOF/WCRF voor Matty Weijenberg

Een subsidieaanvraag van Matty Weijenberg is onlangs door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en World Cancer Research Fund International gehonoreerd. Het betreft een pilotproject waarin we zullen gaan bekijken of het tijdstip van eten (chronovoeding) en patronen van bewegen en rust gedurende de dag gerelateerd zijn aan kwaliteit van leven en vermoeidheid na dikkedarmkanker. Veel patiënten die dikkedarmkanker hebben overleefd, ervaren een lage kwaliteit van leven, die zich uit in vermoeidheid, depressie en/of angst. Behalve wat deze personen eten en hoeveel ze bewegen, kan het ook van belang zijn voor hun kwaliteit van leven en vermoeidheidsklachten wanneer en hoe vaak ze eten en bewegen gedurende de dag. Meer inzichten in de relatie tussen voedings- en beweegpatronen en kwaliteit van leven en vermoeidheid zijn erg waardevol voor het verbeteren van leefstijladviezen in deze patiëntengroep.

Nieuwsbrieven

Archief