EnCore Studie

Onderzoeksopzet

De EnCoRe-studie richt zich op personen die momenteel dikkedarmkanker hebben of die in het verleden dikkedarmkanker hebben gehad. Dit wetenschappelijk onderzoek is om die reden opgezet in twee elkaar aanvullende deelonderzoeken: een prospectief onderzoek en een dwarsdoorsnedeonderzoek.

Het prospectieve onderzoek van de EnCoRe-studie

Een zogeheten prospectief onderzoek is gericht naar de toekomst. Dat wil zeggen dat onderzoeksdeelnemers een bepaalde periode worden gevolgd in de tijd, vanaf het heden naar een moment in de toekomst. In het prospectieve deel van de EnCoRe-studie volgen wij patiënten met dikkedarmkanker vanaf het moment van de diagnose tot twee jaar na het einde van hun behandeling. Gedurende deze periode vinden op verschillende momenten onderzoeksmetingen plaats, zoals enkele eenvoudige lichaamsmetingen en vragenlijsten over kwaliteit van leven en leefstijl. Door de leefstijl en kwaliteit van leven op herhaalde tijdstippen te meten, kunnen we eventuele veranderingen in de tijd vaststellen en de invloed daarvan bepalen. Dat is de kracht van een prospectief onderzoek.

Het werven van patiënten voor deelname aan het prospectieve onderzoek is gestart vanaf april 2012. Sindsdien nodigen we personen die in het academisch ziekenhuis Maastricht worden gediagnosticeerd met dikkedarmkanker uit voor deelname aan ons onderzoek. Bovendien worden ook in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo nieuwe patiënten met dikkedarmkanker geworven voor ons onderzoek sinds februri 2014, en is er sinds oktober 2014 ook een start gemaakt met de werving van patiënten in het Orbis Medisch Centrum te Sittard-Geleen.

De werving van patiënten voor het prospectieve onderzoek van de EnCoRe-studie is momenteel gaande. 

Het dwarsdoorsnedeonderzoek van de EnCoRe-studie

Een zogenaamd dwarsdoorsnedeonderzoek richt zich op een bepaald moment in de tijd. Deelnemers voor een dergelijk onderzoek worden geselecteerd uit een representatieve dwarsdoorsnede van de totale groep personen waarop de onderzoeksvraagstellingen betrekking hebben. Vandaar de naam ‘dwarsdoorsnedeonderzoek’. De onderzoeksdeelnemers worden niet gevolgd in de tijd gedurende een bepaalde periode met daarin herhaalde onderzoeksmetingen (zoals in het prospectief onderzoek), maar de onderzoeksmetingen vinden slechts plaats op één bepaald tijdstip.

Het dwarsdoorsnedeonderzoek van de EnCoRe-studie startte in mei 2012 en richtte zich op personen die twee tot tien jaar daarvoor dikkedarmkanker hadden gehad. Daarom zijn vanaf toen personen geworven voor deelname die tussen 2002 en 2010 waren behandeld voor dikkedarmkanker in het academisch ziekenhuis Maastricht. Een dwarsdoorsnede van deze groep ex-patiënten was allereerst via de Nederlandse Kankerregistratie voorgeselecteerd. Vervolgens hebben we in de periode vanaf mei 2012 tot eind 2013 ongeveer iedere twee weken uitnodigingsbrieven verstuurd naar een deel van de voorgeselecteerde onderzoekskandidaten. Wanneer personen bereid waren om deel te nemen, werd er eenmalig een onderzoeksmeting uitgevoerd. Dit betrof enkele eenvoudige lichaamsmetingen en vragenlijsten over kwaliteit van leven en leefstijl, net als in de prospectieve studie.

Alle onderzoeksmetingen voor het dwarsdoorsnedeonderzoek van de EnCoRe-studie zijn in december 2013 afgerond.