EnCore Studie

Onderzoeksmetingen

We voeren in het kader van de EnCoRe-studie diverse onderzoeksmetingen uit bij de deelnemers thuis. U vindt hieronder een overzicht van deze metingen met daarbij een beschrijving. 

Vragenlijsten

Allereerst worden er bij het huisbezoek één of meerdere vragenlijsten aan de deelnemers gegeven om in te vullen. Deze lijsten bevatten allerlei vragen over voeding, lichamelijke activiteit, roken, werk en overige bezigheden en sociale contacten. Daarnaast zijn bij bijna alle metingen in deze lijst ook vragen opgenomen over kwaliteit leven. Dit zijn vragen over gezondheid en klachten, en hoe deze door de deelnemer worden ervaren. Ten slotte wordt er ook nog gevraagd naar het gebruik van medische zorg, en een aantal algemene vragen over de deelnemer en diens familie (bijvoorbeeld opleidingsniveau). We vragen naar al deze onderwerpen om te onderzoeken of relaties bestaan tussen bijvoorbeeld de leefstijl enerzijds en kwaliteit van leven anderzijds. 

Voedingsdagboekje

We vragen onze deelnemers gedurende 7 dagen in een speciaal voedingsdagboekje alles op te schrijven wat ze hebben gegeten en gedronken. De deelnemers ontvangen bij het huisbezoek een instructie hoe ze het dagboekje moeten invullen. Daarnaast wordt het bij het ophalen van de spullen nauwkeurig gecontroleerd door de onderzoeksdiëtisten, om te bepalen of er voldoende informatie is om te kunnen bepalen wat de deelnemer heeft gegeten en gedronken tijdens deze 7 dagen. 
Op deze manier kunnen we heel nauwkeurig de voedingsinname bepalen ten tijde van de meting. 

Gebruik van supplementen en medicatie

Bij het huisbezoek wordt ook aan de deelnemers gevraagd welke medicatie en voedingssupplementen zij op dat moment gebruiken, en de gegevens hiervan worden genoteerd.  

Aanwezigheid van andere aandoeningen

Naast dikkedarmkanker kunnen ook andere aandoeningen de kwaliteit van leven beïnvloeden. Daarom wordt er bij het huisbezoek door de onderzoekers ook gevraagd welke andere aandoeningen deelnemers hebben, en of deze de deelnemers beperken in het uitvoeren van hun dagelijkse bezigheden. 

Lichaamsmetingen

De onderzoekers nemen bij het huisbezoek allerlei materialen mee naar de deelnemers om diverse lichaamsmetingen uit te voeren. Het gaat hierbij allereerst om het gewicht, lengte en omtrek van de bovenarm, middel en heup. Daarnaast wordt de handknijpkracht gemeten met een speciale handknijpkrachtmeter. De deelnemers wordt gevraagd hierin kortdurend zo hard mogelijk te knijpen, om zo de maximale knijpkracht te meten. 

Daarnaast wordt er ook een zogenaamde huidplooimeting uitgevoerd, waarbij de dikte van de huidplooien met een huidplooimeter wordt gemeten op twee plaatsen op de bovenarm (voor- en achterkant), in de zij vlak boven de bekkenrand, en op de rug vlak onder het schouderblad.

Activiteitenmeter

Bij het huisbezoek wordt ook een klein apparaatje dat bewegingen registreert bevestigd op het bovenbeen van de
deelnemer met een speciale waterdichte, huidvriendelijke pleister. Deze wordt door de deelnemer gedurende zeven opeenvolgende dagen gedragen, en hoeft niet te worden afgedaan bij het douchen en slapen. Hiermee kan het het activiteitenpatroon gedurende deze week precies worden bepaald.  

Bloedafname

Er vindt ook een bloedafname plaats, waarbij er 3 buisjes bloed worden afgenomen. Hierin kunnen bepaalde stoffen worden bepaald die samenhangen met de voedingstoestand van onze deelnemers, alsmede andere stoffen die gerelateerd zijn aan gezondheid. 

Medische gegevens

Naast de gegevens die verzameld worden bij het huisbezoek, worden er ook aanvullende gegevens verkregen over de kenmerken, het verloop en de behandeling van de dikkedarmkanker. Hiervoor verzamelen we gegevens uit de medische dossiers van onze deelnemers. Verder halen we ook CT scans uit deze dossiers om de lichaamssamenstelling nauwkeurig te bepalen.