EnCore Studie

Deelnemende centra

Maastricht Universitair Medisch Centrum+

Afbeelding Maastricht Universitair Medisch Centrum +De EnCore-studie is opgestart door onderzoekers en artsen vanuit het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+). Dit werd gedaan door Prof. dr. ir. M.P. Weijenberg als onderzoeker van de afdeling Epidemiologie van de Universiteit Maastricht, Dr G.L. Beets als chirurg van het Oncologiecentrum en afdeling Heelkunde van het MUMC+ en Dr. S. Sanduleanu als Maag-Darm-Leverarts van de afdeling Interne geneeskunde van het MUMC+.

Het werven van patiënten voor deelname aan de EnCoRe-studie is vanaf april 2012 gestart. Vanaf die tijd worden patiënten die worden gediagnosticeerd met dikkedarmkanker uitgenodigd voor deelname aan ons onderzoek tijdens een gesprek met een verpleegkundig specialist op het Oncologiecentrum.

VieCuri Medisch Centrum

Afbeelding VieCuri Medisch CentrumSinds 2014 worden ook in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo/Venray nieuwe patiënten met dikkedarmkanker geworven voor ons onderzoek. In het VieCuri Medisch Centrum participeren de afdelingen Chirurgie en Maag-Darm-Leverziekten in de EnCoRe-studie. Patënten krijgen informatie over de EnCoRe-studie van de verpleegkundigen op het dagcentrum in Venray. Verpleegkundigen van de afdeling chirurgie in Venlo vragen na verloop van tijd of patiënten willen deelnemen aan de studie. 

Orbis Medisch Centrum

Sinds oktober 2014 is er toestemming verkregen om in het Orbis Medisch Orbis Medisch Centrum te Sittard-Geleen
Centrum te Sittard-Geleen nieuwe patiënten met dikkedarmkanker
te werven voor de EnCoRe-studie. De werving is in eerste instantie gestart in de vorm van een zogenaamde pilotstudie (vooronderzoek) om te verkennen welke aanpak voor de patiëntenwerving in het Orbis Medisch Centrum het beste werkt in de praktijk. Deze pilot wordt in december 2014  geëvalueerd om daarna definitief te starten met de werving van studiedeelnemers voor de EnCoRe-studie binnen het Orbis Medisch Centrum. De afdelingen Chirurgie en Maag-Darm-Leverziekten zullen hierin participeren.