EnCore Studie

EnCoRe-studie

De EnCoRe-studie is een wetenschappelijk onderzoek van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ naar de gevolgen van dikkedarmkanker, ook wel colorectaalkanker genoemd. EnCoRe staat voor ‘Energie voor het leven na ColoRectaalkanker’. De EnCoRe-studie is in het voorjaar van 2012 gestart.  

Waarom is de EnCoRe-studie gestart?

Dikkedarmkanker is één van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. In Nederland krijgen meer dan 13.000 mensen jaarlijks deze diagnose. Door de toenemende vergrijzing stijgt het aantal mensen dat dikkedarmkanker krijgt. Gelukkig is dikkedarmkanker tegenwoordig steeds beter te behandelen, waardoor de personen met deze ziekte eerder genezen en langer leven. In 2012 leefden er in Nederland meer dan 80.000 personen die op dat moment dikkedarmkanker hadden of in de afgelopen 20 jaar hadden gehad.

Veel van de personen die dikkedarmkanker overleven kunnen langdurig klachten blijven ervaren als gevolg van de kanker en de behandeling daarvan. Dergelijke klachten, zoals chronische vermoeidheid, depressie en diarree, kunnen het dagelijks functioneren en de algehele gezondheid en kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. De persoonlijke leefstijl van de mensen met blijvende klachten na een diagnose dikkedarmkanker kan hierin een belangrijke rol spelen. Helaas is echter nog steeds te weinig bekend over hoe de gezondheid en kwaliteit van leven van deze mensen ná behandeling van dikkedarmkanker wordt beïnvloed door belangrijke aspecten van hun leefstijl. 

Wat is het doel van de EnCoRe-studie?

In de EnCoRe-studie bestuderen wij de leefstijl en kwaliteit van leven van mensen die zijn behandeld voor dikkedarmkanker. Het hoofddoel van ons onderzoek is het vaststellen hoe belangrijke leefstijlfactoren, zoals het eet- en beweegpatroon, de kwaliteit van leven en het algemeen welbevinden van patiënten met dikkedarmkanker beïnvloeden. We richten ons hierbij vooral op de periode na afloop van behandeling.

Tevens wordt er bekeken wat de invloed is van eventuele veranderingen in de leefstijl, bijvoorbeeld een aanpassing in het dieet of het meer of minder lichamelijk actief worden na afloop van de behandeling. Daarnaast wordt onderzocht welke leefstijl- en andere persoonlijke of medische factoren voorspellend kunnen zijn voor een toekomstige verandering in de kwaliteit van leven.

Wat is het belang van de resultaten van de EnCoRe-studie?

De resultaten van de EnCoRe-studie zullen meer inzicht geven in hoe de persoonlijke leefstijl van mensen die dikkedarmkanker hebben (gehad) van invloed is op hun kwaliteit van leven, op zowel korte als langere termijn. Ook kunnen de resultaten bijdragen aan het identificeren van zogenaamde risicoprofielen die helpen bij het vroegtijdig herkennen van personen die op basis van bepaalde individuele kenmerken, zoals een ongezonde leefstijl, een verhoogd risico hebben op een toekomstige verslechtering van hun kwaliteit van leven.

Met de resultaten van de EnCoRe-studie hopen we in de toekomst op het juiste moment aan de juiste personen verbeterde leefstijladviezen op maat te kunnen geven, bijvoorbeeld over gezonde voeding en beweging. Uiteindelijk streven we naar een lang, gezond, energiek en gelukkig leven na dikkedarmkanker.